Profil

Berawal dari keinginan untuk berbuat sesuatu untuk umat serta mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta’ala, serta belum mapannya tatanan kehidupan beragama, masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan di Indonesia yaitu dalam bentuk rusaknya moral, mental, aqidah dan akhlak.

Dimana kerusakan sudah begitu teratur bahkan sangat sistematis, disaat manusia berlomba mengeluarkan dana untuk kerusakan.

Jalan paling singkat memperbaiki semua itu adalah melalui pendidikan. Dengan harapan agar generasi muda di masa depan terdidik dan mempunyai ilmu yang mumpuni, baik pemahaman yang sangat dalam tentang Islam maupun ilmu keduniaan.

Dengan keyakinan tidak adanya dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, kami ingin mendidik generasi muda agar kelak mereka menjadi generasi pembaharu yang berilmu, yang tidak apatis terhadap lingkungan, yang bernaluri kritis serta mempunyai semangat yang menggebu untuk mengadakan perbaikkan dan perubahan.

Kami bermimpi “AL QUR‘AN IN MY HEART, SCIENCE IN MY MIND “  berakar kuat di dada dan pemikiran anak-anak didik kami.

Berangkat dari sini kami memberanikan diri untuk mulai berkecimpung dalam dunia pendidikan ini. Inilah awal kami membentuk Yayasan Ardhu Ibad Ar Rahman, dimana Ibad ar Rahman Islamic Boarding School mulai berkiprah.

Lajunya tuntutan tugas percepatan pendidikan ini memacu kami untuk bekerja lebih keras lagi. Untuk itu, kami sangat membuka kesempatan dan peluang bagi siapa saja yang hendak bergabung dengan kami menyelesaikan perjuangan ini. Sesuai yang dicontohkan Rasulullah, “berjama’ah lebih baik daripada sendiri-sendiri”.

Semoga Allah mempertemukan dan menyatukan hati-hati kita meneruskan langkah yang sudah kami mulai ini.

Ya Allah, sesungguhnya inilah saat datangnya malam Mu dan perginya siang Mu serta suara permohonan kepada Mu maka ampunilah aku.

Maha mengetahui bahwa hati-hati ini telah berkumpul atas dasar kecintaan pada Mu, bersua atas ketaatan pada Mu, bersatu dalam rangka menyeru di jalan Mu, dan berjanji setia membela syariat Mu, maka kuatkanlah ikatan pertaliannya.

Ya Allah abadikanlah kasih sayangnya, tunjukkanlah jalan-jalannya, dan penuhilah ia dengan cahaya Mu yang tidak pernah redup, lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepada Mu, hidupkanlah ia dengan pengenalan pada Mu, dan matikanlah ia dalam keadaan syahid di jalan Mu.

Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Ya Allah kabulkanlah. Dan semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kami Muhammad, kepada keluarganya, dan kepada semua sahabatnya.

Mudir Ma’had